Akceptowany format pliku: jpg,jpeg,bmp,png,pdf,tif,tiff.
Maksymalny rozmiar pliku: 5mb.(Nr seryjny znajduje się na naklejce na opakowaniu produktu)
Autoryzowanych dealerów Pioneer znajdziesz na stronie Pioneer-car.


Regulamin dostępny jest TUTAJ